ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งดังนี้
 • ผู้จัดการโครงการ
 • วิศวกรโครงการ
 • วิศวกรโยธา
 • โฟร์แมน
 • บัญชี
 • จัดซื้อ
 • ดาร์ฟแมน
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย /เซฟตี้ (จป.)

สนใจติดต่อคุณจันทร์ญา 029656400-5
saolak_eng@yahoo.com

วันที่ 21 มกราคม 2565
พิธีเซ็นสัญญาว่าจ้างระหว่าง บริษัทคัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทเสาหลักก่อสร้าง จำกัด เพื่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทคัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน ) 
วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 9.39 น.
พิธีเสาเข็มฤกษ์ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท คัมเวลคอร์ปอเรชั่น ( จำกัด) มหาชน โดยมีคุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติและ ผู้บริหาร บริษัทเสาหลักก่อสร้างจำกัด เข้าร่วมในพิธี
วันที่ 28 สิงหาคม 2564
เนื่องจากสถานะการณ์ Covid 19 ระลอกที่ 3 ยังไม่มีทีท่าว่าจะบรรเทาเบาบางลง จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและตัวเลขไม่ได้ลดลง ทางบริษัท ฯ เห็นว่าควรสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฎิบัติงาน รวมทั้งในส่วนคู่ค้า จึงได้จัดหาชุดตรวจฉุกเฉินมาใช้ภายในบริษัทและทุกหน่วยงาน เป็นจำนวน 1,000 ชุด และเริ่มต้นแจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว โดยให้ตรวจ พนักงานเงินเดือน คนงานรายวัน ครอบครัวคนงาน ผู้รับเหมา ทั้งหมด
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
เนื่องจากสถานะการณ์ Covid 19 ระลอกที่ 3 ทางรัฐบาลได้มีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างในจังหวัดที่มีการระบาดสูง
ทางบริษัท ฯ จึงให้พนักงานบริษัท ฯ ในส่วนสำนักงานส่วนกลาง และพนักงานควบคุม,ประสานงานโครงการ เข้ารับการฉีดวัคซีน Astra Zeneca เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตัวเอง และ สังคม พร้อมทำงานทุกเมื่อ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
เนื่องจากสถานะการณ์ Covid 19 ระลอกที่ 3 ทางรัฐบาลได้มีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างในจังหวัดที่มีการระบาดสูง
ทางบริษัท ฯ จึงให้กับคนงาน ผู้รับเหมา เเละพนักงาน ในหน่วยงานก่อสร้างโรงพยาบาลข้อดีมีสุข  จำนวนทั้งหมด 153 คนตรวจหาเชื้อโควิด 19 เเบบ swab antigen ด้วยพยาบาลวิชาชีพ ไม่พบผู้ติดเชื้อ พร้อมเริ่มเปิดทำงานตามมาตรการที่ได้รับอนุญาตผ่อนผันในหน่วยงานที่เข้าหลักเกณฑ์
วันที่ 28 มิถุนายน 2564
เนื่องจากสถานะการณ์ Covid 19 ระลอกที่ 3 ทางรัฐบาลได้มีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างในจังหวัดที่มีการระบาดสูง
ทางบริษัท ฯ จึงได้มีคำสั่งให้ปิดแค็มป์คนงาน แต่ห้ามคนงานเดินทาง ให้เก็บตัวอยู่ภายในหน่วยงาน โดยทางบริษัท ฯ ได้จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภค ไปเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานในเบื้องต้น
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
เนื่องจากสถานะการณ์ Covid 19 ระลอกที่ 3 มีข่าวว่าหนึ่งในสถานที่ ๆ มีความเสี่ยงอาจจะเกิดการแพร่เชื้อ Covid 19 มาจากไซต์งานก่อสร้าง
  ทางบริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด ได้มีนโยบายคุมเข้มตามมาตรฐานการปฏิบัติการด้านอนามัยสูงสุด โดยให้ทุกหน่วยงานตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ จัดให้มีที่ล้างมือ เจลแอลกอฮอลล์ ตัดปัญหาเรื่องสถานที่ต้องใช้งานร่วมกัน เช่นที่อาบน้ำ โดยการแยกส่วนไม่ปะปนกัน 
ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งแพร่เชื้อภายในหน่วยงาน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
เนื่องจากสถานะการณ์ Covid 19 ทางเจ้าหน้าที่โยธา ฯ เขตลาดพร้าวเข้ามาตรวจสอบ ส่วนอาบน้ำที่เเคมป์บ้านพักคนงานของบริษัท ฯ ทางเจ้าหน้าที่ ฯ ได้เเจ้งมาว่า จากเหตุการณ์คลัสเตอร์ที่เเคมป์ของบริษัทอื่นที่มีข่าว ก็เนื่องมาจากการใช้น้ำในถังน้ำอาบร่วมกัน ทำให้ติดโควิดกันภายในเเคมป์ ทางเขตลาดพร้าวจึงกำชับในส่วนของที่อาบน้ำ โดยทางเจ้าหน้าที่ชื่นชมการจัดการภายในเเคมป์ของบริษัท ฯ เราว่ามีการจัดการที่อาบน้ำได้ดีที่สุดจากหลายไซท์ที่เขาไปตรวจสอบมา ทางเจ้าหน้าที่ ฯ เสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องของ จัดห้องพักในส่วนของ ผู้ป่วย (หากใครมีอาการเช่น ปวดหัว ไอเจ็บคอ อื่นๆ ให้ผู้ป่วยมาพักที่ห้องที่จัดไว้ให้ เเละเฝ้าระวังอาการต่อไป ) ทางเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ได้ประสานงานกับสำนักงานใหญ่เพื่อจัดการตามความเหมาะสมต่อไป
วันที่ 28 มีนาคม 2564
บริษัทฯ จัดอบรมเซฟตี้ วิทยากรจากบริษัท ศิรินคร เซฟตี้ เทรนนิ่ง จำกัด ณ โครงการลูกพลับ (ก่อสร้าง อาคารคลังสินค้า, อาคารโรงอาหารและ งานภายนอก) ถนนชลประทาน ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 22 – 25 มิถุนายน พ.ศ.2563

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด ได้ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร
“การทำงานกับปั้นจั่น “
 ที่ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ  141 ถนน บรมราชชนนี แขวง ฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 ข้อ 66
นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นตามประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างที่ผ่านการอบรมมาแล้วได้รับการฝึกอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับ ปั้นจั่นตามเงื่อนไขของกฎหมาย
   เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

วันที่ 23 – 24  พฤศจิกายน พ.ศ.2562

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด ได้ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร
“ความปลอดภัยและการตรวจสอบนั่งร้าน”
ณ ห้องประชุม 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ

อนึ่ง ตามกฎกระทรวง ฯ กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ  ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564 ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยที่ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 8 วรรค 1 บัญญัติให้นายจ้างบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง และเพื่อให้การทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน และค้ำยันมีมาตรฐานอันจะทำให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น 

วันที่ 18-21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด ได้ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค”
ณ ศูนย์ฝึกอบรม Trainer in Thai ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ซอย 30

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบ และ เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน และ ขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
 • แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับ และ คู่มือ
 • ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย  หรือ การเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน  และ รายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
 • รวบรวมสถิติ จัดทำรายงาน และ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือ การเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
ข่าวสารและกิจกรรม