Community-Mall และร้านค้า

Community-Mall

โครงการ

GRIZ CAR WASH ORSO POLARE @B-Quik Srisamarn

เจ้าของงาน

บริษัท กรุงเทพออโตแมช จำกัด

สถานที่

ภายใน B-Quik ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ขอบเขตงาน

อาคาร 3 ชั้น งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร พื้นที่ 750 ตารางเมตร

ระยะเวลา

7 กันยายน 2564 – 14 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการ

โครงการก่อสร้าง BLACK CANYON 

เจ้าของงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี่.เอ็น.เก้าเก้า มาร์เก็ตติ้ง

สถานที่

ภายในพื้นที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ถ.รามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ

ขอบเขตงาน

ก่อสร้างอาคารร้านค้า เนื้อที่ 200 ตารางเมตร ระบบไฟฟ้า-ประปา พร้อมตกแต่งภายใน

ระยะเวลา

21 ก.พ.2565 – 12 ก.ค. 2565 

โครงการ

มาร์เก็ตเพลส กรุงเทพกรีฑา

เจ้าของงาน

บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่

ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ขอบเขตงาน

งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน และงานระบบประกอบ
อาคาร พื้นที่ 4,170 ตร.ม.

ระยะเวลา

1 กันยายน 2563 – 15 มิถุนายน 2564

โครงการ

ก่อสร้าง ATT U PARK สุวรรณภูมิ

เจ้าของงาน

บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด

สถานที่

ถนนบางนา – ตราด กม.12 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ขอบเขตงาน

อาคารโชว์รูม ศูนย์บริการ และอาคารพลาซ่า อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 26,307 ตารางเมตร (ไม่รวมงานระบบ)

ระยะเวลา

3 มกราคม 2561 – 3มกราคม 2562

โครงการ

มาร์เก็ตเพลส สุขาภิบาล 3 (TOPS) (งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายใน )

เจ้าของงาน

บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่

ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

ขอบเขตงาน

พื้นที่ก่อสร้างใหม่ 1,000 ตารางเมตร พื้นที่ปรับปรุงประมาณ 2,700 ตารางเมตร รื้อถอน-ปรับปรุง และต่อเติมอาคาร 1 ชั้น (ห้างสรรพสินค้า)

ระยะเวลา

15 มิถุนายน 2561 – 22 ธันวาคม 2561