โครงการที่กำลังก่อสร้าง

Current Project

โครงการต่าง ๆ ที่บริษัทกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ 

โครงงาน

ก่อสร้างโชวร์รูมรถยนต์ SIAM CAR RENT ขอนแก่น

เจ้าของงาน

บริษัท สยามคาร์เรนท์ จำกัด

สถานที่

ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ขอบเขตงาน

ก่อสร้างอาคารโชว์รูมและสำนักงาน, FIT AUTO, อาคาร COFFEE SHOP

ระยะเวลา

1 กันยายน 2566 – 1 มีนาคม 2567

โครงงาน

งานปรับปรุงโชว์รูมและศูนย์บริการ ไพรม์มัส (พัทยา)

เจ้าของงาน

บริษัท ไพรม์มัสออโต้เฮาส์  จำกัด

สถานที่

โชว์รูม Benz พัทยาใต้ ชลบุรี

ขอบเขตงาน

ปรับปรุงโชว์รูม และ ศูนย์บริการ

ระยะเวลา

4 มกราคม 2566 – 1 กันยายน 2566

โครงงาน

โครงการ อาคารเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย 5 ชั้น หมายเลข 10

เจ้าของงาน

บริษัท กรไทย จำกัด

สถานที่

โรงงานกรไทย ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบุรี

ขอบเขตงาน

ก่อสร้างอาคารโรงงาน และ warehouse

ระยะเวลา

10 กุมภาพันธ์ 2566 – 9 กุมภาพันธ์ 2567

โครงงาน

โครงการสถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง บี บี เอช (สุขุมวิท 107)

เจ้าของงาน

บริษัท บี บี เอช ฮอสปิทอล จำกัด

สถานที่

ซอยแบริ่ง 8 ถนนสุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ขอบเขตงาน

ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล 8 ชั้น งานระบบ

ระยะเวลา

1 พฤศจิกายน 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2567