โรงงาน และ สำนักงาน

factory1, factory and office

โครงการ

ลูกพลับ (อาคารคลังสินค้า , อาคารโรงอาหาร และ งานภายนอก)

เจ้าของงาน

บริษัท สยามเภสัช จำกัด

สถานที่

ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ขอบเขตงาน

อาคารคลังสินค้า , อาคารโรงอาหาร และ งานภายนอก

ระยะเวลา

18 มิถุนายน 2563 – 10 พฤษภาคม 2564

โครงการ

โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต PACO – 3

เจ้าของงาน

บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด

สถานที่

ถ.นิคมสร้างตนเองสาย 11 ซ.6-7  ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

ขอบเขตงาน

อาคารสำนักงาน สูง 2 ชั้น

ระยะเวลา

1 มิถุนายน 2560  – 30พฤศจิกายน 2560

factory Paco 3

โครงการ

อาคารโชว์รูมรถพยาบาล

เจ้าของงาน

บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด

สถานที่

อ. บางเลน จ.นครปฐม

ขอบเขตงาน

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น

ระยะเวลา

3 พฤศจิกายน 2560  – 18 พฤศจิกายน 2561

factory RX-Showroom

โครงการ

อาคารคลังสินค้า

เจ้าของงาน

คุณสุจิตรา ภักดีนิธิพันธุ์, คุณสุมณฑา ภักดีนิธิพันธุ์, คุณอุไรวรรณ ภักดีนิธิพันธุ์

สถานที่

รังสิต คลองหนึ่ง กม. 44 จ.ปทุมธานี

ขอบเขตงาน

อาคารคลังสินค้า

ระยะเวลา

15 มกราคม 2559 – 15 เมษายน 2560

Warehouse-Phatumtani KM44

โครงการ

อาคารไทไอยรา 1

เจ้าของงาน

บริษัท พี เอส เมนแลนด์ จำกัด

สถานที่

อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ขอบเขตงาน

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นครึ่ง จำนวน 222 ห้อง พื้นที่ใช้สอย 49,994  ตารางเมตร ,
ระบบพื้นโพสเทนชั่นหนา 0.30 เมตร SPAN 12.00 x 12.00 เมตร , 
อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 2 หลัง พื้นที่ใช้สอยรวม 19,71219,712 ตารางเมตร

ระยะเวลา

20 กรกฎาคม 2556 –  23 มีนาคม 2558

Thai-Ayara1

โครงการ

อาคารไทไอยรา 2

เจ้าของงาน

บริษัท พี เอส เมนแลนด์ จำกัด

สถานที่

อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ขอบเขตงาน

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นครึ่ง จำนวน 162 ห้อง พื้นที่ใช้สอย 36,842 ตารางเมตร ,
อาคารตลาดสด 2 ชั้น 2 หลัง พื้นที่ใช้สอย 19,234 ตารางเมตร

ระยะเวลา

23 กันยายน 2557 – 31 มีนาคม 2559

Thai-Ayara2

โครงการ

อาคารโกดังสินค้า 2 ชั้น

เจ้าของงาน

บริษัท พีเอ็นเจ แอสเสท จำกัด และ บริษัท เคเอ็นเจ แอสเสท จำกัด

สถานที่

รังสิต คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ขอบเขตงาน

อาคารโกดังสินค้า 2 ชั้น

ระยะเวลา

1 สิงหาคม 2557 – 1 สิงหาคม 2558

PNJ-Asset

โครงการ

ดัดแปลงคลังสินค้า และที่จอดรถ FC Laboratory 

เจ้าของงาน

FC LABORATORIES CO.,LTD

สถานที่

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี

ขอบเขตงาน

ปรับปรุงดัดแปลงอาคารคลังสินค้า และที่จอดรถ

ระยะเวลา

1 กุมภาพันธ์ 2558 – 31 พฤษภาคม 2558

FC-Lab

โครงการ

งานก่อสร้างอาคารโกดังสินค้าชั้นเดียว

เจ้าของงาน

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จากัด (มหาชน)

สถานที่

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ขอบเขตงาน

อาคารโกดังสินค้าชั้นเดียว

ระยะเวลา

11 พฤศจิกายน 2556 – 30 มิถุนายน 2557

Lohakit-Metal

โครงการ

ก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตท่อสแตนเลส (Factory Phase 3) 

เจ้าของงาน

บริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด

สถานที่

นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

ขอบเขตงาน

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร , ถนน 1,000 ตารางเมตร

ระยะเวลา

10 พฤษภาคม 2556 – 10 ธันวาคม 2556

Auto-Metal-1

โครงการ

อาคารโรงงาน 2 ชั้น และ อาคารสำนักงาน 4 ชั้น

เจ้าของงาน

STANDARD CAN CO.,LTD

สถานที่

ถนนเทพารักษ์ กม.14 บางพลี จ.สมุทรปราการ

ขอบเขตงาน

พื้นโพสเทนชั่นหนา 40 ซม. พื้นที่ใช้สอย 17,000 ตารางเมตร 
และอาคารสานักงาน 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2,400 ตารางเมตร

ระยะเวลา

1 มีนาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556

โครงการ

อาคารคลังสินค้า (Warehouse)

เจ้าของงาน

THAI BEVERAGE CAN CO.,LTD

สถานที่

อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

ขอบเขตงาน

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ใช้สอย 4,320 ตารางเมตร

ระยะเวลา

1 กุมภาพันธ์ 2556 – 26กันยายน 2556

Thai-Beverage-Can

โครงการ

อาคารคลังสินค้า (Warehouse)

เจ้าของงาน

FC LABORATORIES CO.,LTD

สถานที่

นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร ชลบุรี

ขอบเขตงาน

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ใช้สอย 1,500 ตารางเมตร

ระยะเวลา

1 มีนาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556

FC-Lab2

โครงการ

อาคารคลังสินค้าผลิตภัณฑ์ยา และ ห้องเย็น

เจ้าของงาน

R.X. CO.,LTD

สถานที่

อ.บางเลน จ.นครปฐม

ขอบเขตงาน

ก่อสร้าง อาคารคลังสินค้า พื้นที่ใช้สอย 3,000 ตารางเมตร,  ป้อมยาม, ห้องน้ำ , รั้วคอนกรีต, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะเวลา

1 มิถุนายน 2555 – 19 กุมภาพันธ์ 2556

RX-Drug-warehouse

โครงการ

อาคารผลิตอุปกรณ์การแพทย์ (ห้องปลอดเชื้อ) 

เจ้าของงาน

KENDALL GAMMATRON CO.,LTD

สถานที่

อ.สามพราน จ.นครปฐม

ขอบเขตงาน

อาคารปลอดเชื้อคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ใช้สอย 3,500 ตารางเมตร และงานระบบ

ระยะเวลา

19 มีนาคม 2555 – 14 มกราคม 2556

โครงการ

THE KING FISHER PROJECT

เจ้าของงาน

CADBURY ADAMS (THAILAND)  Limited.

สถานที่

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ขอบเขตงาน

อาคารห้องเย็นเก็บสินค้า และ ปรับปรุงส่วนผลิตเดิม

ระยะเวลา

26 กรกฎาคม 2554 – 22 มีนาคม 2555

King-Fisher-Project