โรงแรม, อพาร์ทเม้นท์

Hotel , Hospital , Apartment

โครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย 6 ชั้น

เจ้าของงาน

บริษัท วิทสินี จำกัด

สถานที่

ถนนเจริญเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ขอบเขตงาน

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่พักอาศัย 6 ชั้น พื้นที่ 3,500 ตารางเมตร

ระยะเวลา

15 มิถุนายน 2562 – 15 สิงหาคม 2563

Vitsini

โครงการ

ก่อสร้างปลากาญจน์รีสอร์ท กาญจนบุรี

เจ้าของงาน

บริษัท ปลากาญจน์ จำกัด

สถานที่

ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ขอบเขตงาน

อาคารพักอาศัย พื้นที่ 3,700 ตารางเมตร

ระยะเวลา

15 มกราคม 2559 –  4 กันยายน 2560

Plakarn Resort

โครงการ

โรงแรม JUSTICE 

เจ้าของงาน

บริษัท รัชดาไท ลอว์ จำกัด (คุณพันเลิศ ใบหยก)

สถานที่

ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ขอบเขตงาน

อาคารโรงแรม 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 4,000 ตารางเมตร (ไม่รวมงานระบบ)

ระยะเวลา

7 กรกฎาคม 2559 – 4 กันยายน 2560

โรงแรม Justic

โครงการ

โรงแรม BIZZ  อาคารโรงแรม 5 ชั้น

เจ้าของงาน

บริษัท พิมพ์บุญพรอพเพอรตี้ จำกัด

สถานที่

ถนนสวรรค์วิถี ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ขอบเขตงาน

ก่อสร้าง อาคารโรงแรมคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น ระบบไฟฟ้า – ประปา, ระบบสุขาภิบาลภายนอก

ระยะเวลา

20 ธันวาคม 2559 – 20 มกราคม 2561

Bizz Hotel

โครงการ

BONITO CHINO อาคารโรงแรม 8 ชั้น

เจ้าของงาน

บริษัท พิมพ์บุญพรอพเพอรตี้ จำกัด

สถานที่

อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ขอบเขตงาน

งานก่อสร้างและปรับปรุงโรงแรม 8 ชั้น ระบบไฟฟ้า-ประปา, ระบบสุขาภิบาลภายนอก

ระยะเวลา

1 เมษายน 2553 – 31 มีนาคม 2554

Bonito นครสวรรค์

โครงการ

โรงแรมบียอนด์สวีท

เจ้าของงาน

บริษัท รัชดาโฮมแพลน จำกัด

สถานที่

ซอยจรัญสนิทวงศ์ 85 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

ขอบเขตงาน

อาคารโรงแรม 8 ชั้น พื้นที่ 6,533 ตารางเมตร ระบบไฟฟ้า-ประปา, ระบบสุขาภิบาลภายนอก

ระยะเวลา

29 พฤศจิกายน 2550 –  8 กุมภาพันธ์ 2553

Beyond Sweet

โครงการ

ไดรฟ์ อิน คอร์ท (Drive Inn Court)

เจ้าของงาน

บริษัท ไดรฟ์ อิน คอร์ท จำกัด

สถานที่

ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 130 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ขอบเขตงาน

อาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 ชั้น ระบบไฟฟ้า-ประปา, ระบบสุขาภิบาลภายนอก

ระยะเวลา

2 กันยายน 2549 – 22 สิงหาคม 2551

Drive Inn Court

โครงการ

ลักษณ์ อพาร์ทเม้นท์

เจ้าของงาน

บริษัท รัชดาโฮมแพลน จำกัด

สถานที่

ถนนงามวงศ์วาน ซอยชินเขต กรุงเทพฯ

ขอบเขตงาน

อาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 6ชั้น พื้นที่ 1,950 ตารางเมตร ระบบไฟฟ้า-ประปา, ระบบสุขาภิบาลภายนอก

ระยะเวลา

12 มิถุนายน 2547 – 23 สิงหาคม 2548

โครงการ

อาคารพักอาศัย 5 ชั้น

เจ้าของงาน

บริษัท ส.รุ่งเรือง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สถานที่

ถนนสุขุมวิท ซอยอุดมสุข 50  กรุงเทพฯ

ขอบเขตงาน

อาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น พื้นที่ 3,848 ตารางเมตร ระบบไฟฟ้า-ประปา, ระบบสุขาภิบาลภายนอก

ระยะเวลา

19 ธันวาคม 2546 – 19 กุมภาพันธ์ 2548

UD mansion