บ้านพักอาศัย , อาคารพาณิชย์

Residence

โครงการ

บ้านสุขสวัสดิ์

เจ้าของงาน

คุณจุฑามาศ ตรีนุชกร

สถานที่

ถนนสุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

ขอบเขตงาน

ก่อสร้างอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัย ค.ส.ล. 6 ชั้น

ระยะเวลา

25 มกราคม 2565 – 24 มีนาคม 2566 

โครงการ

อาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น

เจ้าของงาน

คุณอัจฉรา พรพิบูลย์

สถานที่

ถนนพัฒนาการ กรุงเทพฯ

ขอบเขตงาน

ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่ 2,273 ตารางเมตร

ระยะเวลา

21 กุมภาพันธ์ 2561 – 31 พฤษภาคม 2564

โครงการ

อาคารที่พักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น

เจ้าของงาน

บริษัท ภูมิภวัน จำกัด (คุณพันธุ์เลิศ ใบหยก)

สถานที่

แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ขอบเขตงาน

ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น พื้นที่ 600 ตารางเมตร

ระยะเวลา

15 กันยายน 2561 – 15 กรกฎาคม 2562

residence ภูมิภวัน

โครงการ

บ้านพักอาศัย 3 ชั้น

เจ้าของงาน

คุณอภิรัตน์ จารุปราโมทย์

สถานที่

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ขอบเขตงาน

บ้านพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น

ระยะเวลา

1 มิถุนายน 2560 – 1 มิถุนายน 2561

บ้านอภิรัตน์

โครงการ

อาคารพักอาศัย 3 ชั้น

เจ้าของงาน

บริษัท ธรรมสุนทรเมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด โดย นายอัชวิน ธรรมสุนทร

สถานที่

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ขอบเขตงาน

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ 784 ตารางเมตร

ระยะเวลา

25มกราคม 2561 – 30ตุลาคม 2562

บ้านธรรมสุนทร

โครงการ

อาคารบ้านพักอาศัย

เจ้าของงาน

คุณไชย ณ ศิลวันต์

สถานที่

อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ขอบเขตงาน

อาคารพักอาศัยแบบบาหลี จำนวน 8 หลัง งานสระว่ายน้ำ และงานบริเวณ

ระยะเวลา

6 มีนาคม 2550 – 31 สิงหาคม 2551

บ้านคุณไชย

โครงการ

อาคารบ้านพักอาศัย (บ้านภูเรือ)

เจ้าของงาน

คุณไชย ณ ศิลวันต์

สถานที่

อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ขอบเขตงาน

อาคารพักอาศัย

ระยะเวลา

5 มกราคม 2557 – 26 พฤศจิกายน 2557

โครงการ

อาคารพาณิชย์ แปลง B01 – B08 , B09 – B16 ,  แปลง C01 – C08 , C09 – C16

เจ้าของงาน

บริษัท เทพไทยธานีเคหะการ จำกัด

สถานที่

ถนนพหลโยธิน ปทุมธานี

ขอบเขตงาน

อาคารพาณิชย์สามชั้นครึ่ง ระบบไฟฟ้า-ประปา, ระบบสุขาภิบาลภายนอก

ระยะเวลา

(แปลง B) 9 มีนาคม 2553 – 9 มกราคม 2554,
(แปลง C) 9 พฤษภาคม 2553 -9 มีนาคม 2554

อาคารพานิชย์

โครงการ

อาคารพาณิชย์

เจ้าของงาน

บริษัท เทพไทยธานีเคหะการ จำกัด

สถานที่

ถนนพหลโยธิน ปทุมธานี

ขอบเขตงาน

อาคารพาณิชย์สามชั้นครึ่ง ระบบไฟฟ้า-ประปา, ระบบสุขาภิบาลภายนอก

ระยะเวลา

1 เมษายน 2552 – 15ธันวาคม 2552