โรงงาน และ สำนักงาน และ ส่วนต่าง ๆ

Factory2

โครงการ

CDC หาดใหญ่

เจ้าของงาน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่

หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

ขอบเขตงาน

อาคารศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ CDC หาดใหญ่

ระยะเวลา

22 กรกฎาคม 2554 – 19 ธันวาคม 2554

factory2

โครงการ

ปรับปรุงโรงงาน AAPT

เจ้าของงาน

บริษัท แอดวานซ์ ออโต โปรดักส์ เทคโนโลยี จำกัด

สถานที่

ซอยบุญมีทรัพย์ 4 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ขอบเขตงาน

ปรับปรุงงานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม

ระยะเวลา

20 เมษายน 2554 – 30 พฤศจิกายน 2554

AAPT

โครงการ

โรงงานผลิตท่อสแตนเลส

เจ้าของงาน

บริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด

สถานที่

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี

ขอบเขตงาน

อาคารโรงงาน โครงหลังคาเหล็ก พื้นที่ใช้สอย 3,780 ตารางเมตร

ระยะเวลา

26 สิงหาคม 2551 – 24 สิงหาคม 2552

Auto-Metal

โครงการ

WWTP 2

เจ้าของงาน

บริษัท แคดเบอรี่ อาดัมส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ขอบเขตงาน

งานก่อสร้าง WASTEWATER TREATMENT PLANT งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ่อบำบัด

ระยะเวลา

11 เมษายน 2552 – 1 สิงหาคม 2552

WWTP2

โครงการ

อาคารสำนักงานและโรงงาน

เจ้าของงาน

บริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัด

สถานที่

ซอยจงเจริญ ถนนเทพารักษ์ กม.23 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ขอบเขตงาน

อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ใช้สอย 4,300 ตารางเมตร โครงหลังคาเหล็ก งานถนนรอบโรงงาน

ระยะเวลา

12 กุมภาพันธ์ 2550 – 14 กุมภาพันธ์ 2551

Prima-Plastic

โครงการ

อาคารซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์

เจ้าของงาน

บริษัท แอร์บอร์น เซอร์วิส จำกัด และ ยูโรคอปเตอร์ (เซ้าท์อีสเอเชีย)

สถานที่

ถนนร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

ขอบเขตงาน

ออกแบบและก่อสร้าง อาคารสำนักงาน พื้นที่ 528 ตารางเมตร อาคารซ่อมบำรุง พื้นที่ 900 ตารางเมตร ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ และระบบสาธารณูปโภค

ระยะเวลา

21 กันยายน 2550 – 22 มกราคม 2551

Helicopter-Hangar

โครงการ

WORK PACKAGE 2 AND 3 : BUILDING WORKS 1 ) , 2 ) AND 4.1

เจ้าของงาน

บริษัท แคดเบอรี อาดัมส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯ

ขอบเขตงาน

PACKAGE 2

– งานปรับปรุงอาคาร CANDY และอาคาร GUMGUM

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,484 ตารางเมตร

PACKAGE 3

– งานก่อสร้าง อาคาร CHANGE ROOM พื้นที่ 650 ตารางเมตร

– งานก่อสร้าง อาคาร WAREHOUSE พื้นที่ 1,350 ตารางเมตร

– งานก่อสร้าง อาคาร UTILITY พื้นที่ 1,004 ตารางเมตร

– งานก่อสร้าง WASTEWATER TREATMENT PLANT พื้นที่ 616 ตารางเมตร

PACKAGE 4.1

– งานก่อสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก LILY PANNING พื้นที่ 2,970 ตารางเมตร

ระยะเวลา

23 พฤศจิกายน 2548 – 31 ธันวาคม 2550

โครงการ

บ่อบำบัดน้ำเสีย

เจ้าของงาน

บริษัท เอ็น. อี. ไบโอเทค จำกัด

สถานที่

อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ขอบเขตงาน

บ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตไฟฟ้า ระบบไบโอแก๊ส

ระยะเวลา

23 เมษายน 2550 – 30 กันยายน 2550

N.E BioTech

โครงการ

บ่อบำบัดน้ำเสีย

เจ้าของงาน

บริษัท คอร์น โปรดักส์ อำมาด๊าส (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่

อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ขอบเขตงาน

บ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตไฟฟ้า ระบบไบโอแก๊ส

ระยะเวลา

18 กันยายน 2549 – 25 มกราคม 2550

Corn Product

โครงการ

โรงงานผลิตท่อสแตนเลส

เจ้าของงาน

บริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด

สถานที่

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี

ขอบเขตงาน

อาคารโรงงาน โครงหลังคาเหล็ก พร้อมแท่นเครื่องจักร พื้นที่ใช้สอย 2,808 ตารางเมตร

ระยะเวลา

26 สิงหาคม 2548 – 21 มีนาคม 2549

Auto-Metal 2549

โครงการ

อาคารโรงงาน

เจ้าของงาน

บริษัท แสตนดาร์ด แคน จำกัด

สถานที่

ถนนเทพารักษ์ กม.14 อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ

ขอบเขตงาน

อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1ชั้น พื้นที่ 12,211 ตารางเมตร โครงหลังคาเหล็ก ระบบไฟฟ้า-ประปา และงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ 6,526 ตารางเมตร งานเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 166 เมตร

ระยะเวลา

18 ธันวาคม 2546 – 30 มิถุนายน 2548

โครงการ

งานออกแบบและก่อสร้าง อาคารสำนักงาน และโรงงานย้อมผ้า

เจ้าของงาน

บริษัท อินฟินิท โปรเกรส เท็กซ์ไทล์ จำกัด

สถานที่

อ.เมือง จ.ราชบุรี

ขอบเขตงาน

ออกแบบและก่อสร้าง อาคารสำนักงานสูง 4 ชั้น โรงงานย้อมผ้า 1 ชั้น พื้นที่ 17,893 ตารางเมตร โครงหลังคาเหล็ก บ่อสูบน้ำดี พื้นที่ 789 ตารางเมตร ,บ่อบำบัดน้ำเสียพื้นที่ 4,091 ตารางเมตร ระบบไฟฟ้า-ประปา, สุขาภิบาล, งานระบบสูบน้ำดีและระบายน้ำเสีย

ระยะเวลา

17 เมษายน 2545 – 21 พฤศจิกายน 2546

Textile-Factory

โครงการ

งานก่อสร้างถังและบ่อบำบัดน้ำเสีย

เจ้าของงาน

บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด

สถานที่

อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ขอบเขตงาน

งานก่อสร้างถังและบ่อบำบัดน้ำเสีย สำหรับโรงบำบัดน้ำเสียโดยไม่ใช้ออกซิเจน บ่อบำบัดน้ำเสียดาดผิวด้วยคอนกรีตพื้นที่ 3,699 ตารางเมตร บ่อบำบัดน้ำเสียคอนกรีตสูง 6 เมตร พื้นที่ 1,873 ตารางเมตร , อาคารควบคุมพื้นที่ 145 ตารางเมตร

ระยะเวลา

26 มีนาคม 2546 – 17 สิงหาคม 2546

chokchai

โครงการ

อาคารสำนักงานและโรงงานทอผ้า

เจ้าของงาน

บริษัท ไทยอินเตอร์นิตแฟคตอรี่ จำกัด

สถานที่

พุทธมณฑล สาย7 จ.นครปฐม

ขอบเขตงาน

อาคารสำนักงานและโรงงานทอผ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่ 7,700 ตารางเมตร โครงหลังคาเหล็ก ระบบไฟฟ้า-ประปา,ระบบท่อ ลมดูดฝุ่นละออง และงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะเวลา

20 เมษายน 2543 – 31 ธันวาคม 2544

Thai-Interknit

โครงการ

อาคารสำนักงานและโรงงาน

เจ้าของงาน

บริษัท แสงสยามอินดัสเตรียล จำกัด

สถานที่

อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ขอบเขตงาน

อาคารสำนักงาน 3 ชั้น พื้นที่ 2,462 ตารางเมตร, อาคารพักอาศัย 5 ชั้น พื้นที่ 2,588 ตารางเมตร, อาคารพักอาศัย 2 ชั้น พื้นที่ 394 ตารางเมตร, อาคารโรงงาน, อาคารโรงอาหาร, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ 19,548 ตารางเมตร พร้อมระบบไฟฟ้า, ระบบสุขาภิบาล, ระบบปรับอากาศ

ระยะเวลา

1 มีนาคม 2539 – 30 ธันวาคม 2540

Factory2 . Factory2 Factory2 . Factory2